No School Monday, May 27th. Denver Public Schools will be closed in observance of Memorial Day
No hay clases el lunes 27 de mayo. Las escuelas públicas de Denver estarán cerradas en conmemoración del Día de los Caídos
Nghỉ học Thứ Hai, ngày 27 tháng 5. Trường Công Denver sẽ đóng cửa để kỷ niệm Ngày Tưởng niệm

Important information Regarding Graduation

Posted May 22, 2022

Monday, May 23, 2022

Lancer Families,

Class of 2022 Graduation will be held at its original scheduled time, Tuesday, May 24th at 10am at Levitt Pavilion. Families, please bring your own chairs to sit as seating is only provided to Graduates and dress accordingly to the weather we are expecting. Graduation is expected to last 1 hour and 15 minutes.

Grades 9-11 will have an Asynchronous Day and stay home.

Antonio Esquibel

Principal


lunes, 23 de mayo de 2022

Queridas familias,

La graduación de la clase 2022 se llevará a cabo a la hora programada originalmente, el martes 24 de mayo a las 10 a. m. en Levitt Pavilion. Familias, traigan sus propias sillas para sentarse, ya que solo se proporcionan asientos a los graduados y vístanse de acuerdo con el clima que esperamos. Se espera que la graduación dure 1 hora y 15 minutos.

Los grados 9-11 tendrán un Día Asincrónico y se quedarán en casa.

Antonio Esquibel

Principal


Chủ nhật, ngày 22 tháng 5 năm 2022

Kính gửi các gia đình của Lớp 2022,

Hiện tại, Lễ Tốt nghiệp vẫn sẽ được tổ chức theo lịch trình bình thường tại Levitt Pavilion vào Thứ Ba, dù mưa hay nắng.

TUY NHIÊN, nếu thời tiết xấu hơn hoặc có sấm sét được dự đoán trong thời gian làm lễ của chúng tôi, chúng tôi sẽ thực hiện lời kêu gọi đẩy Lễ Tốt nghiệp sang Thứ Tư lúc 10:00 sáng, cùng một địa điểm.

Mục tiêu của việc giữ Levitt là một địa điểm là cho phép khách không giới hạn và một địa điểm ngoài trời.

Cuộc gọi cuối cùng cho buổi lễ của chúng tôi sẽ được thực hiện vào thứ Hai lúc 9 giờ sáng. Thông tin liên lạc sẽ được gửi đến tất cả các gia đình qua cuộc gọi, email và trên trang web của chúng tôi. Hãy linh hoạt khi chúng ta điều hướng các thách thức về thời tiết.

Antonio Esquibel

Hiệu trưởng