Abraham Lincoln High School Text

ALHS Announces New Principal – Antonio Esquibel

Posted 04/30/2019

Abraham Lincoln High School is excited to announce and welcome our new Principal, Antonio Esquibel. Antonio has been a dedicated member of the Lincoln community as a student, teacher, Assistant Principal and former Principal. He brings a wealth of experience working in DPS. Welcome back to Lincoln Mr. Esquibel!

Please read the attached letter for more information:

ALHS Principal Announcement

Abraham Lincoln High School se complace en anunciar y dar la bienvenida a nuestro nuevo Director, Antonio Esquibel. Antonio ha sido un miembro dedicado de la comunidad de Lincoln como estudiante, maestro, subdirector y ex director. Él trae una gran experiencia trabajando en DPS. ¡Bienvenido de nuevo a Lincoln Sr. Esquibel!

Por favor, lea la carta adjunta para más información.

Trường trung học Abraham Lincoln rất vui mừng được thông báo và chào đón Hiệu trưởng mới của chúng tôi, Antonio Esquibel. Antonio đã là một thành viên tận tâm của cộng đồng Lincoln khi còn là học sinh, giáo viên, Trợ lý Hiệu trưởng và nguyên Hiệu trưởng. Anh ấy mang lại vô số kinh nghiệm làm việc trong DPS. Chào mừng trở lại Lincoln Ông Esquibel!

Xin vui lòng đọc thư đính kèm để biết thêm thông tin.